การอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

DSC09462
DSC09467
DSC09473
DSC09474
DSC09494
DSC09504
DSC09511
DSC09512
DSC09516
DSC09519
พันเอก กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการสัตว์ทหารบก มอบหมายให้ครูฝึกและวิทยากรจากกองวิทยาการ จำนวน 10 นาย ให้การอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ปี 2556 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพโดย สิบเอก ภูเบธ มิมหาร

สนามยิงปืน กส.ทบ.

เปิดบริการ
วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น
ปิดบริการ
วันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ศูนย์การกำลังสำรอง
กองทัพบก
กรมการสัตว์ทหารบก